شلیک شدید ضد هوایی در تهران

دقایقی پیش صدای شدید ضد هوایی در تهران به گوش رسید.
به گزارش خبرنگار سیاسی قاصد نیوز، صدای شدید شلیک رگباری ضد هوایی دقایقی پیش ساکنان برخی مناطق شمال و شمالغرب تهران را به وحشت انداخت.
Advertisements