گزارش تصویری از موفقیت‌آمیز بودن پروژه لوله‌کشی آب خزر به کویر لوت از مسیر قله دماوند

گزارش تصویری از موفقیت‌آمیز بودن پروژه لوله‌کشی آب خزر به کویر لوت از مسیر قله دماوند
از صفحه فیس بوک مملکته داریم؟

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150747664473711&set=a.230303213710.134548.211613418710&type=1&theater

Advertisements