تراکتور سازی  1 بر 0 راهن آهن رابرد و استقلال با  مساوی در مقابل شاهین  هم امتیاز با  تراکتور سازی شد اما همچنان  سپاهان با 62 امتیاز در صدر جدول و  استقلال  با 59 امتیاز در رتبه دوم و تراکتور سازی با تفاضل گل کمتر در مکان سوم با 59 امتیاز قرار دارد

د

Advertisements