‫محمد علی دادخواه امروز صبح شعبه 15 دادگاه رفته بود که قاضی صلواتی زنگ زده و به اجرای احکام می گوید که حکم 5 سال زندان دادخواه تایید شده است و وی را به زندان انتقال دهید.

 به  نقل از صفحه فیس بوک سعید پور حیدر

Advertisements