هزاران نفر در ژاپن بسته شدن نیروگاههای اتمی را جشن خواهند گرفت و ما هم  به خاطر داشتن چنین فناوری ,  روز ملى فناورى هسته اى (روز 20 فروردین) به تقویم اضافه کرده ایم و آن روز رو جشن می گیریم.

Advertisements