عکس احمدی نژاد  که برای اولین بار  می بینید

عکاس:محمد خیر خواه . ایشان در توضیح عکس گفته اند :
لابلای ۱۳۰ هزار و ششصد و هفتاد و نه تا عکس دارم می چرخم ساعت ۴ صبح که نکند چیزی جا بماند و بعد حسرت بخورم که چرا ندیدمش برای کتاب اولم و یکهو آدم می رسد به همچین عکس هایی! عکس را در کاخ ریاست جمهوری از احمدی نژاد در لابلای دیدارش با فرستاده ای از چین گرفتم چهار سال پیش.

Advertisements