همین الان ساعت 10.30 میدون هفت تیر صدای رگبار مسلسل و تیراندازی و آژیر ماشین و….
کسی نمی دونه چه خبره؟؟!!

Image

Advertisements