وحید لعلیپور همسر مهدیه گلرو از زندان آزاد شد. با پایان یافتن یک سال حبس تعزیری   از زندان اوین آزاد شد

Advertisements