وقتی که گل ازبکها  وارد دروازه ایران شد و  داور آن صحنه را ندبد

سیدجلال حسینی در لحظه ای سرنوشت ساز توپ را از درون دروازه برگرداند

Advertisements