دلار  دوباره 1800 تومان را رد کرد

در پی نتیجه بخش نبودن مذاکرات روزهای مذاکرات 1+5 در روزهای اخیر قیمت دلار دوباره افزایش یافت .

Advertisements