از بچه  یه بسیجیه پرسیدن 

بابات چه کاره است؟

گفت بابام دو کاره است ,کار اصلیش  تو بسیج سر کوچکمونه که ساندیس بسته بندی می کنه  , اما بعضی وقتا هم شب کاره, مثلن همین چند شب پیش  با دوستاش رفتن پارک طالقانی نقش ارازل و اوباش بازی  کردند

 

Advertisements