قیمت دلار در حال حاضر 1910 تومان است و این در حالی است که این قیمت در ماههای اخیر بالاترین قیمت نرخ دلار در بازار آزاد است. در روزهای گذشته امیدها به مذاکرات مسکو بود اما ظواهر امر نشان از بی نتیجه بودن مذاکرات بود که این مساله نتیجه مستقیم خود را بر نرخ دلار گذاشت و التهاب در این مساله به وضوح قابل مشاهده است. شاید در روزهای آینده بازار دلار 2000 تومانی را دوباره تجربه کند.

Advertisements