نازنین خسروانی دقایقی پیش از اوین رهایی یافت و به مرخصی آمد نازنین خسروانی، روزنامه نگار، که اسفند ماه سال گذشته برای اجرای حکم ۶ ساله خود به زندان اوین رفته بود، دقایقی پیش به مرخصی آمد. او از روزنامه نگاران اصلاح طلبی است که با روزنامه های نوروز، بهار، دوران امروز، کارگزاران، سرمایه و خبرگزاری آفتاب همکاری داشته، اما به گفته خانواده اش در ماه‌های منتهی به بازداشتش در روزنامه‌ای کار نمی‌کرده است.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151191181460817&set=a.204179805816.140828.199329740816&type=1&relevant_count=1&ref=nf

Advertisements