یادتون هست اون موقع ها که خرداد ماه بود, خردادی بود پر التهاب, روزها  تو خیابونها بودیم و شبها چشممون تو رسانها بود که ببینیم  تو  کدوم اخبار از ما می گن, از جنبش سبز میگن, از شهیدامون میگن و بهترین اون اخبار زمانی بود که میشنیدیم یکجای دنیا مردمانش از ما حمایت کرده اند و به خاطر ما رفتن و تو یک جا جمع شدن و از ما حمایت کرده اند  بدون اینکه ما رو بشناسن …  پس چه موقع ما به خاطر مردم سوریه باید قدم برداریم آنها الان به ما نیاز دارند  که روحیه بدیم آنها همانند ما برای  کشورشان  برای مردمشان برای از بین رفتن دیکتاتوری , شهید می دهند .   امیدوارم یکی از این روزها دور هم جمع بشیم و یا یک حرکت  رسانه ای  و یا هر چیزی  که بتونیم به گوش  مردم  سوریه برسانیم ما هم  هنوز هستیم  و منتظر  از بین رفتن دیکتاتور  اسد  هستیم. به نظرم می توانیم حداقل    شبهای جمعه   در جلوی پنجره هایمان  به یاد سوری های  شهید شده شمعـــــی روشن کنیم.

Advertisements