مردم نیشابور امروز در اعتراض به گرانی به خیابان آمدند,  تهرانی,تبریزی, سنندجی,کرمانشاهی , یاسوجی ,اهوازی , بوشهری, آبادانی,بندر عباسی, چابهاری , سیستانی,زاهدانی , یزدی, شیرازی  قمی  اصفهانی  اراکی  قزوینی   زنجانی……    تو هم همراه شو

Advertisements