ملی پوش 21 ساله ایران با مجموع 380 كیلوگرم (171 كیلوگرم در یك ضرب و 209 در دو ضرب) گردن آویز مدال برنز دسته 85 كیلوگرم شد تا نخستین مدال كاروان ورزش ایران را در بازیهای المپیك 2012 به ارمغان بیاورد.

Advertisements