نواب نصیرشلال نواب نصیرشلال وزنه بردار ایرانی که در سن 15 سالگی ورزش وزنه برداری را  از مسجدسلیمان آغاز نمود امشب دل ملیونها  ایرانی را شاد کرد و به مقام دوم در دسته 105 کیلوگرم رسید.

Advertisements