دیدن  عکسها و  ویدئو هایی از بازار تهران  که در اعتراض به وضعیت نابسمان  ارزی  و اقتصادی  است   یادآوار جنبش سبز و جریانات بعد از انتخابات بود به عنوان یک شهروند امیدوارم  که  بازاریان  و  کسبه  دیگر شهر ها بزرگ و کوچک  به این جریان  بپیوندند و  همچنین   از آقایان  مفسر در بی بی سی و   صدای آمریکا بخصوص آقای محسن سازگارا  خواهشی دارم  مبنی بر اینکه  لطفن اگر این اعتراضها گسترده شد ،مردم را به آرامش و  سکوت  و یا  شعار نویسی  روی پول  و  هچنین  بادکنک هوا کردن و ….دعوت  نکنید  بگذارید مردن  داخل ایران  تصمیم بگیرند .

Advertisements