از تمامی دانشجویان ایرانی خارج از کشور و خانواده های عزیزشان دعوت میشود تا در روز شنبه مورخ 91/7/15 راس ساعت 9.30 صبح با حضور در نهاد محترم ریاست جمهوری واقع در میدان پاستور تهران در فضایی آرام وصمیمی و بدور از هرگونه حاشیه و التهاب پیگیر حقوق از دست رفته یمان شویم

https://www.facebook.com/EterazBeHazfeArzeDaneshjuyi?ref=stream

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=424894740902478&set=a.401007263291226.90339.400994593292493&type=1&relevant_count=1&ref=nf

Advertisements