کاربری بنام امیر حسام که خواسته و یا ناخواسته یک بد افزار را لینک کرده بود که این لینک بعد از باز شدن نام کاربری و رمز ورود بالاترین را می خواست که در کمتر از 3 دقیقه با گزارش کاربرها مسئولین بالاترین اولن لینک مربوطه را حذف کردند و بلافاصله حساب کاربر مربوطه را به دلیل نقض قوانین بالاترین بستند. از بالاترین تشکر می کنم که به فکر امنیت ما کاربرها است

Image

Advertisements