علی  کریمی  بهترین  بازیکن  آسیا نشد  ولی  علی همیشه  قهرمان ماست .  برای ما جایزه هایی که داده  بودند و  یا خواهند داد مهم نیست.  مهم  شخصیت  تو هست که  تو را  یکی از  بهترین  بازیکنان تاریح ایران زمین  کرده است. مهم  این است که تو همیشه در کنار مردم بودی و هستی .  و این افتخار  بزرگی است که  نصیب ملت ایران شده است. تو  همیشه قهرمان ما خواهی ماند.

Advertisements