نسرین امروز پس از 49 روز به اعتصاب غذای خود پایان داد
ممنون از همه ی دوستان که در این مدت همدل و همراه ما بودند
به ویژه فعالین زنان که در این چند روز از کانال های مختلف پیگیر موضوع بودند.
در ملاقات استثنایی عصر امروز, نسرین با توجه به برداشتن محدویت قضایی مهراوه به اعتصاب خود پایان داد.
در این مورد بازهم سرفرصت بیشتر خواهم نوشت

Advertisements